03-08-2016

U bent mijn schuilplaats Heer


Psalm 91 : 1-2-8


Hij die op Gods bescherming wacht
Wordt door de Hoogste Koning
Beveiligd in den duist're nacht
Beschaduwd in Gods woning
Dies noem ik God ,zo goed als groot
Voor hen,die op Hem bouwen
Mijn burg,mijn toevlucht in de nood
Den God van mijn vertrouwen


Hij zal uit 's vogelvanger net
U veilig doen ontkomen
Hij is het die uw leven redt
Gij hebt geen pest te schromen
Hij zal in lijf en zielsgevaar
U met Zijn vleug'len dekken
Zijn waarheid u ten beukelaar
En ten rondas verstrekken.

Hij zal in alle ramp en pijn
Tot Mij om uitkomst zuchten
En ik gestadig bij hem zijn
In al zijn ongenuchten
't Gevaar zal Ik hem doen ontvlien
Zijn levensdagen rekken
'k Zal hem Mijn eer en heil doen zien
En nooit Mijn hulp onttrekken.


31-07-2016

De Here is mijn sterkte


Wij leven in de eindtijd, de verschrikkelijke dingen volgen elkaar in een rap tempo op,er staat in de Bijbel dat al deze dingen moeten gebeuren,maar dat dit toch nog niet het einde is. Volk zal tegen volk opstaan.De mensen zullen panisch van angst zijn.

Maar dat wij ons moeten verheugen en blij zijn als deze dingen gebeuren. Woorden van Jezus.
Ik weet wat angst is,ik weet wat achtervolgingen zijn,ik weet wat moordaanslagen op mijn leven zijn, de Here God heeft mij steeds beschermd, Hij helpt mensen die geen Helper hebben. Ondanks dat er bewijzen van zijn, geloven anderen je niet. Maar het allerergste zijn de dingen die gebeuren die voor anderen niet zichtbaar zijn.  Maar mijn Hemelse vader weet dat het waar is.

Ik ben blij en dankbaar,en ik heb besloten om het rustig aan te doen. Nog meer kracht te krijgen.
Voor mensen die denken dat ik eenzaam ben,wil ik zeggen : verre van dat, eindelijk ben ik vrij. Ik doe voldoende, en ik vind het een grote schande dat ze mij in die vrijheid willen beperken.Hun mening door drukken.

De ISIS snijd de kelen door,en deze mensen knijpen je de keel dicht,belemmeren je te ademhalen.
Ik vind het heerlijk om met het openbaar vervoer te reizen,ben ik niet bang dat er iets gebeurt ? Ja soms denk ik er wel even aan. Maar er al zoveel in het echt met mij gebeurt ,en ik leef nog steeds.

MET GOD MIJN HEMELSE VADER AAN MIJ ZIJDE ,HEB NIETS TE VREZEN.

28-07-2016

Ik roem in God !


Psalm 56 is zo'n prachtige  mooie psalm. Gij hebt mijn ziel beveiligd van de dood,Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot,Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven Uw dierb're gunst is m'altoos bij gebleven.'k Zal voor Gods oog naar Zijn bevelen leven,zo word door mij Zijn naam altoos verheven,zo word Zijn lof vergroot.

En dat zing ik niet zomaar, ik kan dat zingen ,na de vele tranen die ik gehuild heb zoals het in vers 4 staat. : Gij weet o God,hoe 'k zwerven moet op aard, mijn tranen hebt G'in Uwe fles bewaard, is hun getal niet in Uw boek bewaard, niet op Uw rol geschreven.Gewis,da zal mijn wreev'le vijand beven,en als ik roep,straks rugwaarts zijn gedreven,Dit weet ik vast,God zal mij nooit begeven.niets maakt mijn ziel vervaard.

Dat stemt mij tot grote dankbaarheid en daarom kan ik oprecht vanuit mijn hart zingen:

Ik roem in God ,ik prijs 't onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord, 'k Vertrouw op God door gene vrees gestoord ,wat sterv'ling zou mij schenden ? Ik heb beloofd wanneer 'G in mijn ellende,mij bijstand bood en 't onheil af wild wenden,tot U o.God mijn lofzang op te zenden,door ijver aangespoord.

Ik weet dat je zalig te noemen bent als je op Hem vertrouwt ,

ZALIG HIJ DIE IN DIT LEVEN,JACOBS GOD TER HULPE HEEFT!

27-07-2016

Mijn vrijheid is duur betaald !

laat u niet wederom het slavenjuk opleggen,Christus heeft mij vrijgekocht met Zijn dierbaar bloed.Wat kunnen mensen je knechten,aan banden leggen. Jezus heeft mijn boeien opengebroken en VRIJHEID geschonken.

Een jonge pasgetrouwde vrouw vroeg mij of het goed was dat ze vorige week dinsdagavond koffie kwam drinken,dat vond ik goed.Maar eerlijk gezegd had ik er een naar voorgevoel bij,eigenlijk wilde ik mijn dochter opbellen of ze mij zomaar in de loop van de avond op wilde bellen,dat heb ik niet gedaan. De jonge vrouw kwam,het leek erop dat het een aardig gesprek zou worden. Ze was er een halfuur en daar stonden mijn dochter en schoonzoon voor de deur. het bleef een aardig gesprek.Verkeerd voorgevoel gehad dacht ik. Zondagmorgen kwam ze in de kerk naast mij zitten,ik voelde aan dat ze niet aardig deed. En ze vroeg of ik echt niets wist dat mijn dochter zomaar langs gekomen was. Ik voelde mij onbehagelijk worden,dus toch dacht ik. "s avonds wachten ze schoorvoetend of ik wel mee zou lopen. Ik besloot haar een gedicht van mij te geven. Ik zei tegen haar,ik heb de achtertuin gedaan,wij stonden voor,maar die was vol onkruid,netjes geworden zei ze. Nee zei ik ,deze niet maar de achtertuin,dacht ze dat ik seniel was of zo ?

Vandaag werd mijn onbehagelijke gevoel omgezet in een gevoel van : zie je wel ik heb gelijk gehad. Ik kreeg een brief van de gemeente ze willen een afspraak in plannen om een bezoek te brengen om samen te doen,ze konden mij telefonisch niet bereiken en hadden mijn telefoonnummer nodig. Dat krijgen ze niet,voorlopig wil ik rust. Ik heb hun antwoord formulier teruggestuurd dat ik geen hulp wil, dat ik zelf wel instaat ben om hulp aan te vragen.

Eindelijk ben ik bevrijd en dan laten zij zich door satan gebruiken,allereerst omdat ze denken dat ik de dingen fantaseer, en ten tweede om mij aan banden te leggen.

LAAT U NIET WEDEROM HET SLAVENJUK OPLEGGEN.

Dan zag ik bij iemand op het profiel een vriend staan die werkt in Amsterdam en Geesteszieken onderzoekt. Waar zijn de mensen in Gods naam mee bezig . Nou zijn doen dat niet in Gods naam hoor.

Preek !

Afgelopen zondag hoorde ik een preek, dat je niet moet denken dat God alles met liefde op zal lossen. De dominee haalde aan dat zowel uit het oude testament Jesaja  het boek Openbaringen. God zal alle ongerechtigheid straffen.

Het was een prachtige uitleg,want het is bijzonder vreemd dat er mensen zijn die er geen problemen mee hebben dat anderen je vernietigen en te gronden richten.Dan durven ze zelfs jou nog liefdeloos te treffen.

Leer mij o God van Zaligheden


Soms wil je niet geloven dat mensen je zo in hun greep kunnen houden. Eerst was het mijn moeder, toen mijn ex-man, en heel veel jaren lang vrienden. Maar toen ik in de afgelopen week 1 dag bij ze was,en ik net als bij mijn ex-man, de ziekelijke leugens meemaakte,dacht ik,dit kan niet langer zo. Dit mag niet langer zo. Breken met de leugens.

Eigenlijk heb ik al te kennen gegeven dat ik het wist: er stond bij haar,een beetje gek zijn mag.Ik heb gereageerd, ja een beetje gek zijn mag, maar het mag niet zo zijn dat mensen mijn computer hacken/Crashen,dat is satanisch.

Leer mij o God van zaligheden,mijn leven in Uw dienst besteden,Gij zijt mijn God vat gij mijn hand.Uw goede Geest bestier mijn schreden,en leidt mij in een effen land.

Schade die leugens te weeg brengen !


Deze blog had ik al eerder geschreven. Ik vond deze terug op google en besloot hem nogmaals te plaatsen.Soms vermoed je dingen, maar je wilt er toch niet aan. Mensen die de macht hebben om in je computer te dringen. Ik wist hoe het kon gebeuren, en nu heb ik die zekerheid wie dat het gedaan hebben. Omdat ik verder wil gaan om de Boodschap van Jezus te brengen ,mag ik ze niet langer die kans geven omdat te blijven doen. Ik bid voor ze,vooral voor hun kinderen.
Helaas onderschatten mensen leugenaars,het gevaar er van. Maar Gods woord niet,want mensen die liegen zijn satanskinderen en geen kinderen van God.En de leugens van satan en zijn trawanten zijn:Gensis 3 : vers 4 -5 ,de slang zei tegen de vrouw als je van die vrucht eet dan zul je niet sterven.
Zodra je van die vrucht eet zullen je ogen geopend worden en je zult als God zijn.Dan ken je goed en kwaad. Dat was de eerste misleidende leugen van satan.

Johannes 8 : vers 44 ze wilde niet geloven dat Jezus door God gezonden was,en daarom zegt Jezus,jullie vader is de DUIVEL die was een doodslager toen hij begon en hij stond niet vast in de waarheid,omdat erin hem geen waarheid is,wanneer hij de leugen spreekt,spreekt hij overeenkomstig zijn aard.Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Helaas lokt hij veel mensen in de val. De leugenaar verzint van alles om zijn gelijk te krijgen en hun ogen gaan niet open.
Kolossenzen 3 vers 9 : Lieg niet tegen elkaar-legt de oude persoon met haar praktijken af.

Maar er staat ook in het nieuwe testament  MattheĆ¼s 7: 6 Geef wat heilig is niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen,opdat die zich nimmer omkeren en u openrijten. waarschuwt Jezus ons.Personen met slechte bedoelingen hebben wellicht niet het recht bepaalde dingen te weten.
daarom gaf Jezus Zijn discipelen de raad: ZO OMZICHTIG ALS SLANGEN TE ZIJN. en daarbij zo onschuldig als duiven te blijven,

Wij Christenen moeten de raad uit de bijbel opvolgen spreek waarheid een ieder van u met zijn naaste,Efezieƫrs 4 : 25 .Doordat te doen zullen wij een rein geweten bewaren.Vrede en liefde in de gemeente bevorderen,En de God der waarheid blijven eren.